·  Copyright © 2016 by Hjemme Best AS  ·  All Rights reserved  · e-mail: post@hjemme-best.no
 
For deg som vil bo hjemme lengst mulig.
Avlastningstilbud til pårørende med omsorgsbehov.
Hjemmehjelp og avlastningstilbud i Haugesund og Karmøy
MENU
Hjemmehjelp i Haugesund og Karmøy
  ·  Copyright © 2016 by Hjemme Best AS  · 
All Rights reserved e-mail: post@hjemme.best.no
For deg som vil bo hjemme lengst mulig.
Avlastningstilbud til pårørende
med omsorgsbehov.
Våre omsorgstjenester bygger på et helhetlig menneskesyn. Dette innebærer at vi i vårt arbeid tar hensyn til hele mennesket med dets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Vi ser på hvert enkelt menneske som unikt og verdifullt.

Våre verdier er:
- tid
- trygghet
- kontinuitet
- respekt
- trivsel

Vi kommer gjerne på et uforpliktende og gratis hjemmebesøk for å legge opp et tilbud som passer for deg. Vi tilbyr våre tjenester uten binding. Vårt mål er at du skal kjenne at hjemme er best og ha størst mulig livskvalitet.